ABN AMRO: “Gebruik data in wegtransport kan 500.000 ton CO2 besparen.”

Volgens een artikel van ABN AMRO kan het wegtransport 10 procent efficiënter als logistieke bedrijven meer data delen.
Samenwerking tussen dienstverleners en opdrachtgevers kan logistiek efficiënter en duurzamer maken. De verwachting is dat data-gedreven ketens het verschil gaan maken in de logistieke sector.

De Nederlandse transportsector moet aan steeds hogere eisen voldoen. Door de economische groei worden steeds meer goederen vervoerd, die consumenten steeds sneller thuisbezorgd willen krijgen. Om hierop te kunnen inspelen, moeten logistieke bedrijven efficiënter worden. Door data met alle schakels in de logistieke keten te delen, kunnen processen beter op elkaar worden afgestemd. Dat leidt tot een snellere, efficiëntere en duurzamere logistiek. (ABN AMRO, 7 Mei 2019)

https://insights.abnamro.nl/2019/05/gebruik-data-in-wegtransport-kan-500-000-ton-co2-besparen/#SECTOR